palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

10

„ПРЕДИЗВИКАЙ ПРЕДПРИЕМАЧА В СЕБЕ СИ“   Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център-Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020   БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА предизвиква всички онези, които имат идеи за социално предприемачество

17.01.2018

Във връзка с проведената в Гьотеборг среща на върха Европейската комисия прие днес нови инициативи за подобряване на ключовите компетенции и цифровите умения на европейските граждани, за популяризиране на общите ценности и за повишаване на осведомеността на учениците за функционирането на Европейския съюз.   Новите предложения идват само два месеца след като европейските държавни и

14.01.2018

Търговско-промишлена Палата Благоевград участва активно като водеща и партньорска организация по програми за трансгранично сътрудничество. Основни програми, по които ТПП-Благоевград има дългогодишен опит: ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ, ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – БЮР МАКЕДОНИЯ, ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ. Споразумения за сътрудничество: 1.Българо-Македонска камара, 2.ЮЗУ „Неофит Рилски“, 3.Стопански

22.11.2017

Чрез тази част от сайта Търговско-промишлената палата ви предлага потенциални възможности да намерите пазар за вашите стоки или услуги, да намерите нови бизнес партньори, да разширите производството си и в крайна сметка да спечелите. Тук ви представяме част от офертните предложения на български и чуждестранни фирми. За да бъде отворена интересуващата ви оферта, трябва да

20.11.2017

Съгласно устава си, Търговско-промишлената палата, като сдружение с нестопанска цел в частна полза, се управлява от 5-членен управителен съвет:

17.11.2017

КОНСЕНСУСНО Е УБЕЖДЕНИЕТО НА УС на Търговско-промишлената палата, че бизнесът трябва да има свой легитимен публичен представител във всяка община в региона на Благоевградска област, който да говори от негово име, да партнира на държавните и общински администрации, да подкрепя всяка разумна политика, водеща до повишаване на жизненото равнище на хората в съответната община, както

17.11.2017

Чрез тази част от сайта Търговско-промишлената палата ви предлага потенциални възможности да намерите пазар за вашите стоки или услуги, да намерите нови бизнес партньори, да разширите производството си и в крайна сметка да спечелите. Тук ви представяме част от офертните предложения на български и чуждестранни фирми. За да бъде отворена интересуващата ви оферта, трябва да

17.11.2017

Палатата в Благоевград има подписани споразумения за партньорство с Търговско-промишлени палати в Солун, Драма, Серес, Пиерия и Кавала, с Палатата на търговията, индустрията и навигацията – Хихон, Испания, Работната група на икономическите камари по дължината на границите на страните кандидатки за присъединяване към ЕС – АРГЕ 28, Еврорегион „Стримон – Струма“ и др. На регионално