Бизнес новини и коментари
Адреси на фирми от Благоевградска област
Оферти за бизнес контакти
Европейски информационен център
Регионална Търговско-Промишлена Палата
Програми и проекти на ЕС
Правна и икономическа информация
Рекламирайте тук

Търговско-промишлена Палата Благоевград - Проект В3.32.02  Интелигентна специализация  | Smart Specialization

Търговско-промишлена Палата Благоевград - партньорство по проекти финансирани от европейския съюз

 
Октомври 2008
2700 Благоевград
ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
тел.:073/88 50 17, 073/88 50 18
моб.:0885 067 783, 0899 953 848
e-mail:palata.bl@mail.bg, palata_bl@abv.bg
Бизнес новини и коментари
‹‹ назаднапред ››
„Общество на знанието“ и европейските ценности
Категория: Бизнес новини

През 2016 г. продължава изпълнението на проекта „Отвъд границите на предразсъдъците“, финансиран от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство – Норвежки финансов механизъм. Водеща организация по проекта е Националната асоциация на българските европейски клубове (на която ученическия клуб „Общество на знанието – европейски перспективи“ към НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград с ръководител Николай Куколев е редовен член), а партньори са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и SolvangSkole – Øyer от Норвегия . Проектът е насочен към срещане на преподаватели и експерти в областта на обучението и възпитанието на младите хора в европейските ценности и разбирането на интеркултурното взаимодействие от България и Норвегия за обмен на педагогически опит и ползване на добрите практики. Първото занимание на средношколския европейски клуб „Общество на знанието – европейски перспективи“ за 2016 г. под надслов „Популяризиране на европейските ценности в контекста на културното многообразие на Европа и света“ се проведе през м. февруари 2016 г. в зала „Солунски светилник“ на Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ в Благоевград. Ръководителят на клуба Николай Куколев, учител по история и гражданско образование, представи работата на ученици от клуба по изготвянето на информационна брошура за европейските ценности, поканата за което е дошла от екипа на Европейския информационен център „Европа директно“ в Благоевград. В дискусията след това се включиха повечето ученици от клуба, които развиха своите разбирания за това доколко съвременните ценности, около които се гради европейската интеграция, са универсални и трайни. Акцент беше поставен и върхуa значението на ценностите като ориентир за поведение не само на гражданите, но и на институциите (правителство, парламент, местни власти). Дискутирана бе и ролята на ценностите в осигуряването на приемственост и последователност в развитието на обществата, както и за неутрализиране на рисковете от засилването на нетолерантността, омразата и агресията чрез популистки послания и поведение на някои обществени и политически лидери, партии и обществени организации. Тук бе подчертана актуалността на проблема в условията на емигрантската вълна към страни от Европейския съюз и предизвикателствата, които тя поставя пред гражданите, обществата и институциите на държавите членки. Друга гледна точка към темата за европейските ценности и културното многообразие на интегрираща се Европа бе представена в контекста на историята. Дискусията „Миналото, което ни свързва и разделя“ се проведе две седмици по-късно и беше посветена на близкото минало на страните от Централна и Източна Европа и комунистическият тоталитарен режим, наложен в тях след края на Втората световна война. С презентация на ръководителя на клуба бяха очертани общите характеристики на комунистическата тоталитарна система, наложена в страните от източната част на • Европа под съветски натиск. С кратки доклади ученици от евроклуба представиха спецификите в политическото и стопанското развитие на отделните страни в разглеждания период и различните форми на съпротива срещу наложения режим. Свободната дискусия и споделените мнения дадоха естествения и ползотворен завършек на занятието. Третото занятие, проведено в средата на м. март 2016 г. и посветено на европейските ценности и културно многообразие, бе с акцент на културата. Общата рамка на проблема бе зададена отново с презентация на ръководителя на евроклуба Николай Куколев, след което ученици от клуба прочетоха свои есета, посветени на културните приноси на България към европейската културна традиция и на европейските културни влияния върху духовното развитие на България. Представено беше делото и приносите на светите братя Кирил и Методий (обявени за духовни покровители на Европа), на свети Климент Охридски (книжовник, епископ и просветител), на българските духовници и книжовници исихасти. Бяха очертани и различните пътища и форми на влияние в периода на Българското възраждане, когато идеите на Европейското просвещение задават целите, смисъла и съдържанието на модернизацията на българското общество. В дискусията взеха участие и студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в специалностите „История“ и „Икономика на социокултурните дейности“. http://www.bgpolitika.com/index.php/sabitia/1462-za-evropeiskite-cennosti-i-dneshnite-predizvikatelstva-kym-evropeiskata-integraciq

© 2008-2015 Търговско-промишлена палата - Благоевград. Всички права запазени.