Бизнес новини и коментари
Адреси на фирми от Благоевградска област
Оферти за бизнес контакти
Европейски информационен център
Регионална Търговско-Промишлена Палата
Програми и проекти на ЕС
Правна и икономическа информация
Рекламирайте тук

Търговско-промишлена Палата Благоевград - Проект В3.32.02  Интелигентна специализация  | Smart Specialization

Търговско-промишлена Палата Благоевград - партньорство по проекти финансирани от европейския съюз

 
Октомври 2008
2700 Благоевград
ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
тел.:073/88 50 17, 073/88 50 18
моб.:0885 067 783, 0899 953 848
e-mail:palata.bl@mail.bg, palata_bl@abv.bg
Бизнес новини и коментари
Бизнес новини
  Ориентиране в професиите
  „Общество на знанието“ и европейските ценности
  НХГ"Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград стартира дейностите по проект, финансиран от програма „Еразъм+“
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В БЛАГОЕВГРАД
  ПОКАНА за участие в ДЕН НА КАРИЕРАТА в Кариерен център в Търговско-промишлена палата – Благоевград.
  ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
  П О К А Н А
  Проект 2013/104386: Насърчаване на конкурентоспособността чрез пречистване на отпадни води
  СЪОБЩЕНИЕ проект „Интелигентна специализация“ / “Smart Specialization” № B3.32.02/31.12.2013
  Търговско-Промишлена Палата Благоевград (ТПП Благоевград) финализира работата по проект „Трансгранични вертикални оси на предприемачесрвво в подкрепа на младежи и жени“ с акроним ЕГНАТИА ВАЕ по първа покана на програма за европейско териториално сътруднич
  ОБЯВА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЕГНАТИЯ - ВАЕ
  ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ ЕГНАТИЯ - ВАЕ
  ТПП – Благоевград обявява процедура за определяне на изпълнител с предмет: Осигуряване на Консултантска услуга за целите на Дейност 5.2 „Директно консултиране на целевите групи“ /face – to – face consulting/ за периода и Осигуряване на Консултантска услуг
  Търговско - промишлена палата Благоевград обявява процедура за определяне на изпълнител с предмет „Обучение по предприемачество”
  СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДИРЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕЛЕКОНСУЛТИРАНЕ В РАМКИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  Web Portal - Project EMPLOCOMP B1-3.1.05
  ТПП - Бл-д обявява избор на изпълнител по процедура с предмет „Организиране на конференция“ по проект EMPLOCOMP
  Българска търговско-промишлена палата (БТПП) връчи своите Годишни награди
  Newsletter-EMPLOCOMP
  Обява по процедура за Експерт „Информационни и комуникационни технологии към Мотивационен център“ по проект ЕМПЛОКОМП
  Meeting-IT-Motivators-EMPLOCOMP
  ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
  ТПП – БЛАГОЕВГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО Чл.12, ал.2, Постановление №55 на Министерски съвет от 2007 г., ЗА ИЗБОР НА „ВЪНШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ” НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ПО ПРОЕКТ ЕГНАТИЯ – ВАЕ
  Newsletter-EMPLOCOMP
  Търговско - промишлена палата - Благоевград обявява процедура за изпълнител на основание чл.12 ал.4 от ПМС № 55, обн. ДВ, бр.24 от 20 март 2007 г."Организиране на семинари и малки събития за местната общественост"
  РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ОБЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕ ЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ЧЛ.12 АЛ.1 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ No.55/2007г.
  Търговско - промишлена палата Благоевград обявява процедура за определяне на изпълнител по чл. 12, ал. 1 от Постановление №55 на Министерски съвет от 2007 г. с предмет доставка на ИТ оборудване
  Търговско - промишлена палата - Благоевград обявява процедура за изпълнител "Медийни изяви, радио спотове, ТВ изяви и пресконференции, брошури и публикации"
  Търговско - промишлена палата - Благоевград обявява процедура за Изследване на нуждите от обучение
  „Насърчаване на селския и планинския туризъм между България и Македония- FRESH AIR”
  Търговско-промишлена палата - Благоевград и „СИБАНК” организират регионална среща с бизнеса от гр. Благоевград
  Търговско-промишлена палата-Благоевград обявява покана за участие в търг по Програма "Трансгранично сътрудничество между България и Македония", съфинансирана от ИПП
  Търговско - промишлена палата - Благоевград обявява позиция "Външен координатор на Център по предприемачество" по проект ЕГНАТИЯ - ВАЕ
  Търговско - промишлена палата - Благоевград обявява позиция "Вътрешен одитор - счетоводител" по Договор за Изпълнение по проект ЕМПЛОКОМП
  Търговско - промишлена палата обявява конкурс за Изработка и подръжка на уеб страница по проект EMPLOCOMP
  ТПП – БЛАГОЕВГРАД ОБЯВЯВА ПОЗИЦИЯ „ВЪНШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ” НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ПО ПРОЕКТ ЕГНАТИЯ – ВАЕ ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № В1.12.04
  Търговско - промишлена палата обявява процедура за избор на външен Експерт " ИКТ към Мотивационен център" по проект ЕМПЛОКОМП
  New Project REGIONAL BUSINESS DEVELOPMENT THROUGH THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES /RBDICT/ - Kick-off-meeting
  Търговско - промишлена палата - Благоевград обявява позиция "Административен персонал към Център по предприемачество" по проект ЕГНАТИЯ - ВАЕ
  Търговско - промишлена палата - Благоевград обявява позиция "Експерт Информационни Технологии" към Център по предприемачество по проект ЕГНАТИЯ - ВАЕ
  РегионалнаТърговско - промишлена палата обявява позиции за "Ръководител" по проект RBDICT
  РегионалнаТърговско - промишлена палата обявява две позиции за "Сътрудници" по проект RBDICT
  Търговско - ппомишлена палата - Благоевград обявява позиция "Административен персонал" по Договор за изпълнение, по проект ЕМПЛОКОМП
  Търговско-промишлена палата - Благоевград обявава позиция "Административен персонал" на непълно работно време по проект ЕГНАТИЯ - ВАЕ
  New Project LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY AND COMPETITIVENESS /EMPLOCOMP/ - Kick-off-meeting
  Търговско - промишлена палата обявява конкурс за Изпълнител по проект EMPLOCOMP
  SCULTBORD project-Kick-off-meeting, 1st Workshop, Portugal, Spain/Откриване на проекта и първа рабтона среща
  Търговско - промишлена палата обявява конкурс за позиция "Координатор на Мотивационен център" по проект EMPLOCOMP
  Търговско - промишлена палата обявява позиция "Мотиватор" към Мотивационен център по проект EMPLOCOMP
  Дадоха 1 м. на кабинета “Борисов” да отговори ще се строи ли и кога автомагистрала “Струма”
  ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА МЕРКИ ПО ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
  Посещение на Н.П. Посланика на Кралство Белгия в Благоевград
  НЦПО В СИСТЕМАТА НА БТПП - КЛОН БЛАГОЕВГРАД ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ПРОГРАМА \\\"АЗ МОГА\\\"
  Търговско - промишлена палата провежда курсове по Закона за безопасни и здравословни условия на труд
  Търговско - промишлена палата, Благоевград напомня, че издава сертификати за форсмажор
  Среща с Председателя и представители на Арбитражния съд към БТПП
  Представят Ваучерната схема за трансфер на знания от ВУЗ-овете към предприятията
  Българските работодатели дискутираха европейските политики с Анри Малос
  Бизнес делегация, в Република Сърбия в периода 26 – 27 април 2009 г.
  Бизнес делегацията в Израел от 4 до 9 май 2009г
  СЕМИНАР НА ТЕМА МЕСТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС - 14.00 ч.,10.03.2009, ЗАЛА 101 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
  ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАЛАТИ, ПРИЕМНИ СТРУКТУРИ НА ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО В БРЮКСЕЛ
  ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА ЕВРОПА ДИРЕКТНО В БЪЛГАРИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО 11-13.03.2009
  УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДНОШКОЛСКИ КЛУБ КЪМ НХГ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО - ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ.
  Бизнес делегация до Сараево, Босна и Херцеговина в периода 24 – 27 март 2009 г.
  ЕВРОПАЛАТИ организира делегация до САЩ - посещение на Американската Търговско - промишлена палата и участие в съвместна конференция от 26 Април до 1 Май, 2009 година. Броят на участниците е ограничен - 20 делегати.
  16 - ти Конгрес на ЕВРОПАЛАТИ в Прага
  От 30 март до 30 юни 2009 г. ще се приемат проектни предложения по първата покана от Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония
  Модулен семинар за Вътрешни одитори
  Отворен Българо-Турски Бизнес Форум, (2 март -18 декември, 2009)
  ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ СИСТЕМАТА НА ТПП/К ПО ВЪПРОСИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
  Среща на мрежата на Информационните центрове EUROPE DIRECT в Европейския парламент
  ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - БЛАГОЕВГРАД СПЕЧЕЛИ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕК ЗА ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО ЗА ЧЕТИРИ ГОДИШЕН ПЕРИОД
  Гърците хукнаха да си теглят парите
© 2008-2015 Търговско-промишлена палата - Благоевград. Всички права запазени.