Бизнес новини и коментари
Адреси на фирми от Благоевградска област
Оферти за бизнес контакти
Европейски информационен център
Регионална Търговско-Промишлена Палата
Програми и проекти на ЕС
Правна и икономическа информация
Рекламирайте тук

Търговско-промишлена Палата Благоевград - Проект В3.32.02  Интелигентна специализация  | Smart Specialization

Търговско-промишлена Палата Благоевград - партньорство по проекти финансирани от европейския съюз

 
Октомври 2008
2700 Благоевград
ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
тел.:073/88 50 17, 073/88 50 18
моб.:0885 067 783, 0899 953 848
e-mail:palata.bl@mail.bg, palata_bl@abv.bg
Програми и проекти на ЕС
  Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия (Ваучерна схема)
  Представяне на Фонда за подкрепа на НПО, Фондът за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2004 - 2009 г. (ФМ на ЕИП).
  От 30 март до 30 юни 2009 г. ще се приемат проектни предложения по първата покана от Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония
  Програма Развитие на Човешките Ресурси - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
  НОВО: Програма “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица” Краен срок: 30 октомври 2009 г.
  Black Sea Trust for Regional Cooperation Краен срок: текущ Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години.
  Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия Краен срок: Проектните предложения се подават без ограничения във времето до изчерпване на обявените финансови средства
  НОВО: Покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за 2009 г. за Програмата за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии като част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации
  НОВО: Информация, консултиране и участие на представители на предприятия Краен срок: 16 април 2009 г.
  НОВО: Индустриални отношения и социален диалог
© 2008-2015 Търговско-промишлена палата - Благоевград. Всички права запазени.