Бизнес новини и коментари
Адреси на фирми от Благоевградска област
Оферти за бизнес контакти
Европейски информационен център
Регионална Търговско-Промишлена Палата
Програми и проекти на ЕС
Правна и икономическа информация
Рекламирайте тук

Търговско-промишлена Палата Благоевград - Проект В3.32.02 Интелигентна специализация | Smart Specialization

Търговско-промишлена Палата Благоевград - партньорство по проекти финансирани от европейския съюз

 
Октомври 2008
2700 Благоевград
ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
тел.:073/88 50 17, 073/88 50 18
моб.:0885 067 783, 0899 953 848
e-mail:palata.bl@mail.bg, palata_bl@abv.bg
Общински бизнес представителства

КОНСЕНСУСНО Е УБЕЖДЕНИЕТО НА УС на Търговско-промишлената палата, че бизнесът трябва да има свой легитимен публичен представител във всяка община в региона на Благоевградска област, който да говори от негово име, да партнира на държавните и общински администрации, да подкрепя всяка разумна политика, водеща до повишаване на жизненото равнище на хората в съответната община, както и до ново качество на човешките трудови ресурси.

СЪЗДАВАНЕТО на Общински бизнес представителства към Търговско-промишлена палата - Благоевград в областта е тест за способността на регионалния бизнес да се организира в един по-демократичен и модерен формат, чрез който да бъдат осъществявани публичните и неформалните контакти с държавните и общински административни структури, както и да бъдат защитавани много по-активно интересите на малките и средни фирми в съответната община.

Приоритетните задачи на Общинските бизнес представителства на палатата:

 • Обединяване усилията на предприемачите от съответната община за решаване на актуални проблеми, свързани с нейното стопанско и обществено развитие;
 • Осигуряване за работодателите на по-широко и авторитетно институционално представителство пред общинските и държавни институции;
 • Разширяване на ползотворните партньорски контакти между бизнеса и местните общински структури при изготвяне на програми, свързани с финансовата стабилност на общинската икономика и развитието на наличния стопански и кадрови ресурс в региона на общината;
 • Предлагане на експертни мнения по въпроси, свързани с общественото и икономическо развитие на общината;
 • Осигуряване на текущ обмен на информация между фирмите, членове на бизнес представителството и фирмите, които подкрепят неговата публична дейност;
 • Генериране на конкретни идеи, предложения и решения, които биха осигурили по-оптималното форматиране на общинската финансово-икономическа и социална политика;
 • Участие на бизнес представители в публични прояви и инициативи - като например: Тристранен съвет за сътрудничество, Общински съвет за безопасни условия на труд, Регионален съвет по трудова заетост, Комисия по обществени поръчки и т.н.;
 • Защита на предприемачеството от опити за неговото елиминиране като фактор в обществено-икономическия живот на общината;
 • Привличане на нови фирми за членове на Общинското бизнес представителство към Търговско-промишлената палата в Благоевград.

КАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ВАШЕТО ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Всяко юридическо лице, което е член на Търговско-промишлената палата, може да стане член и на общинското бизнес представителство в региона където е позиционирана основната му производствена дейност. Достатъчно е само една молба до председателя на местното бизнес представителство. Останалото е грижа на Търговско-промишлената палата.

От 2007 година със създаването в част от общинските центрове на областта на общински бизнес представителства на Палатата, в управителния съвет получиха право да членуват и техните председатели:
ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД
инж. Живко СУЧЕВ, управител на "Високоговорители" АД
GSM: 0888 619 829
тел.: 073/88 42 82, 073/88 42 95
e-mail: vissokogovoriteli@abv.bg
ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - РАЗЛОГ
Костадин ЛЕВЕНОВ, управител на LES COMERCE
GSM: 0897 803 838
тел.: 0747/8 01 70
e-mail: perun_razlog@abv.bg
ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - САНДАНСКИ
Николай ТОМОВ, главен управител на интерхотел "Сандански"
GSM: 0889 503 087
e-mail: n_tomov@ihsand.com
ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - КРЕСНА
Пламен САПУНДЖИЕВ, управител на АЛТКО - ЕООД
GSM: 0888 534 450
тел.: 0743/20 41, 02/978 44 14
e-mail: alt_ko @abv.bg
ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ЯКОРУДА
Петър ТАБАКОВ, управител на "ТАБАКОВ & KO"
GSM: 0887 946 555
тел.: 02/962 14 85, 02/962 18 10
e-mail: office@tabakov.biz
ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – СИМИТЛИ
Марио ЛАЗАРОВ, управител на фирма "Марио Лазаров"
GSM: 0887 776 636
e-mail: m.lazarov@mail.bg
ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - СТРУМЯНИ
Ивайло ЧЕРКЕЗОВ, управител на фирма "ЧЕРКЕЗОВ" ООД
GSM: 0888 300 091
тел.: 0734/84 88
e-mail: cherkezov@dir.bg
ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ХАДЖИДИМОВО
Ангел БЕЗЕВ, управител на фирма ???
GSM: 0889 534 424
e-mail: angelbezev@abv.bg
ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ГЪРМЕН
Иван ШКЕВОВ, управител на "Илинденски мрамор"
GSM: 0888 619 829
ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - БЕЛИЦА
Юлия ГРИГОРОВА, админстративен директор на "КОС АЛФА" ООД
GSM: 0887 629 542
e-mail: kosalfa@yahoo.com

© 2008-2015 Търговско-промишлена палата - Благоевград. Всички права запазени.