Приоритетна ос:

 • 3. Конкурентоспособност и Човешки ресурси

Област на интервенция:

 • 3.2. Насърчаване на предприемачеството и
  действия за преструктуриране на икономиката

Smart Specialization

 • Интелигентна специализация

WELCOME TO M3 PLATFORM

The RIS3 Monitoring platform

called M3 is a Strategic Decision Support platform

Актуална информация

 • Проект В3.32.02 Интелигентна специализация | Smart Specialization

  Седем отбора се съревноваваха в конкурс за млади предприемачи

  By http://www.agencia.bg

  На 23.04.2015 година, в кампуса на Американски университет в България, се проведе конкурс за награждаване на млади предприемачи с идеи в приритетни за Интелигентната специализация сектори. Конкурса бе организиран от Търговско-промишлена палата – Благоевград, в рамките на проект „Интелигентна специализация” по Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2007-2013” и в него взеха участие седем отбора със самостоятелни идеи, както в областта на информационните и комуникационни технологии, така и в биоземеделието и производството на биохрани.

Проект В3.32.02

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите.